Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Dowództwo JRG

Dowódca JRG


mł. bryg. mgr Paweł Januś


Zastępca Dowódcy JRG