Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Kontakt JRG

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca JRG

mł. bryg mgr Paweł Januś

Zastępca Dowódcy JRG -

st. kpt. mgr inż. Michał Masternak 

tel.: 12 289-49-46,
12 289-49-39 lub centrala 12 278-38-88