Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Informacja o petycjach za 2016 r.