Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Rozliczenie dotacji KSRG

W związku z zapytaniami dotyczącymi wydatkowania dotacji KSRG w zakresie realizacji zadania publicznego pt. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG", uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin realizacji zadania publicznego ustalono na dzień 30 listopada 2018 r.Do rozliczenia dotacji KSRG proszę przygotować:

- opisane na odwrocie faktury i podpisane faktury zgodnie z ofertą,
- ksero książki z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
- ksero potwierdzenia przelewu za zgodność z oryginałem.
- ksero OT za zgodność z oryginałem – w przypadku wydatków inwestycyjnych.

W celu dokonania wstępnej weryfikacji zgodności zakupu z umową i wnioskiem prosimy o składanie kompletu dokumentów do wydziału operacyjno-szkoleniowego tut. Komendy.

Weryfikację poprawności opisania faktur oraz kompletność niezbędnej do rozliczenia dokumentacji dokonuje p. Marzena Święszek z Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej.

Opis do faktury


Oświadczenie dotyczące rachunku bankowego26-10-2018